Thuộc tính media trong html

Cho tới bây giờ bạn hầu như học hết các thẻ trong html, lúc trước mình có hướng dẫn thuộc tính img vào trong website thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn thêm thuộc tính media trong html.

Thuộc tính media trong html là gì

thuộc tính media nhằm khai báo với trình duyệt rằng bạn sẽ đưa video hoặc âm thanh các bạn đưa lên website cho các trình duyệt hiểu và hiển thị chúng.
Click here!

Thẻ video trong html

Cặp thẻ video cho phép các bạn chèn đường dẫn video cũng như khai báo loại file video cùng với tùy chọn thay đổi kích thước video với thuộc tính width và height.

<video width="300" height="200" controls>
  <source src="duong-dan-video.mp4" type="video/mp4">
  </video>

Với thuộc tính controls thì khi các bạn click chuột phát video sẽ chạy.

<video width="300" height="200" autoplay>
  <source src="duong-dan-video.mp4" type="video/mp4">
</video>

Video sẽ tự dộng chạy với thuộc tính autoplay.

Thẻ audio trong html

cặp thẻ audio cho phép các bạn hiển thị âm thanh trên website cũng giống như thẻ video các bạn tùy chọn 2 thuộc tính controls và autoplay.

<audio controls>
  <source src="duong-dan-am-nhac.mp3" type="audio/mpeg">
</audio>

Trong bài này chỉ đơn giản vậy thôi, và đây cũng là bài cuối cùng kết thúc khóa học html online rồi, các bạn cần phải nghiên cứu lại những kiến thức html mình đã học và tiến đến học css.

-

Trả lời