Thẻ heading trong html

Thẻ heading là gì

Thẻ heading là thẻ mô tả ngắn gọn nhất của một nội dung bài viết cũng như mô tả cho trang, danh mục. Thẻ heading cực kì quan trọng cho seo website và mình sẽ giải thích chi tiết nhất cho các bạn rõ hơn về heading cũng như tác dụng seo.

Thẻ heading trong html

Thẻ heading trong html bao gồm 6 cặp thẻ chính từ cặp thẻ <H1></H1>, <H2></H2>, <H3></H3>,<H4></H4>, <H5></H5>, <H6></H6> được dùng để mô tả ngắn gọn nội dung của một trang web hoặc một bài viết.

<h1>Heading 1</h1>
<h2>Heading 2</h2>
<h3>Heading 3</h3>
<h4>Heading 4</h4>
<h5>Heading 5</h5>
<h6>Heading 6</h6>

Mức độ quan trọng của các thẻ sẽ giảm dần từ thẻ h1 đến thẻ h6. Hơn thế nữa, theo cấu web của một bài viết chuẩn seo thì thẻ h1 là lớn nhất và làm cha cho các các thẻ h2,h3,h4,h5, những thẻ nằm trước sẽ làm cho cho những thẻ đằng sau.

thẻ heading trong html
thẻ heading trong html

Theo cấu trúc css mặc định thì thẻ h1 sẽ to nhất và thẻ h6 sẽ là nhỏ nhất, các bạn cần phải lưu ý điều này trong việc thiết kế website. Mình sẽ cho các bạn xem bộ code mặc định từng thẻ heading để hiểu sâu hơn.

h1 { 
  display: block;
  font-size: 2em;
  margin-top: 0.67em;
  margin-bottom: 0.67em;
  margin-left: 0;
  margin-right: 0;
  font-weight: bold;
}
h2 {
  display: block;
  font-size: 1.5em;
  margin-top: 0.83em;
  margin-bottom: 0.83em;
  margin-left: 0;
  margin-right: 0;
  font-weight: bold;
}
h3 { 
  display: block;
  font-size: 1.17em;
  margin-top: 1em;
  margin-bottom: 1em;
  margin-left: 0;
  margin-right: 0;
  font-weight: bold;
}
h4 { 
  display: block;
  font-size: 1em;
  margin-top: 1.33em;
  margin-bottom: 1.33em;
  margin-left: 0;
  margin-right: 0;
  font-weight: bold;
}
h5 { 
  display: block;
  font-size: .83em;
  margin-top: 1.67em;
  margin-bottom: 1.67em;
  margin-left: 0;
  margin-right: 0;
  font-weight: bold;
}
h6 { 
  display: block;
  font-size: .67em;
  margin-top: 2.33em;
  margin-bottom: 2.33em;
  margin-left: 0;
  margin-right: 0;
  font-weight: bold;
}

Tối ưu thẻ h1 h2 h3 h4 h5 h6

Nhắc đến việc tối ưu thẻ h1 h2 h3 h4 h5 h6 thì ít ai biết lắm vì vấn đề này nó còn liên quan đến seo nữa, một người thiết kế website họ chỉ biết code nhưng họ không biết về seo, seo là một nghề riêng biệt với lập trình.

Nói một cách đơn giản hơn việc tối ưu phải đúng tiêu chí anh google và hơn thế nữa là làm sao lên top google mới là vấn đề quan trọng nhất.

tối ưu thẻ h1 h2 h3 h4 h5 h6
tối ưu thẻ h1 h2 h3 h4 h5 h6

các bạn nhìn thấy cái chữ cách tăng chỉ số trust flow & citation flow – khóa học marketing không, đó từ tiêu đề bài viết nằm trong thẻ h1 đấy, còn những chữ có đánh số 1,2,3 là thẻ h2, các chữ còn lại là thẻ h3 nằm trong thẻ h2 và đây cũng là cấu trúc của một bài viết chuẩn seo.

Mình đã tối ưu toàn bộ các thẻ theo đúng trình tự, đúng cấu trúc html để seo bài viết lên top google.

Thẻ h1 h2 wordpress

Nhiều bạn tự hỏi rằng thẻ h1 h2 wordpress là cái gì mà đi đâu ai cũng nói đến. Thật vậy, thẻ h1 h2 rất quan trọng trong wordpress, ví dụ bạn có một bài viết và đặt tiêu đề cho bài viết là học html thì từ học html sẽ nằm trong thẻ h1, thẻ h2 sẽ là cụm từ liên quan đến thẻ h1.

Nhưng cách tối ưu như vậy chỉ dành cho những bài viết ngắn tầm 300 đến 450 ký tự, với những bài viết dài hơn thì phải làm theo cách ở trên tối ưu theo cấu trúc rõ ràng.

-

Trả lời