Thẻ định dạng văn bản trong html

Bạn có biết không một văn bản mà không có một chút màu sắc thì chán lắm cũng như phần bôi đậm những từ quan trọng, cho nên trong html cũng có một số danh sách các thẻ định dạng văn bản cho người dùng tùy chọn.

Tất cả các thẻ trong html

Mình sẽ liệt kê tất cả các thẻ trong html để cho các bạn tùy ý chọn lựa để định dạng văn bản trong html và hầu hết các thẻ này đều có thẻ mở và thẻ đóng.

  1. <b> tạo chữ in đậm.
  2. <strong> văn bản quan trọng, in đậm chữ viết.
  3. <i> chữ in nghiêng.
  4. <em> nhấn mạnh câu và in nghiêng.
  5. <mark> văn bản được đánh dấu ( văn bản bị tô màu vàng).
  6. <small> tạo chữ nhỏ hơn văn bản.
  7. <del> tạo một đường gạch ngang giữa văn bản ( thường dùng làm bảng giá cũ trong bán hàng).
  8. <ins> tạo đường gạch chân dưới văn bản.
  9. <sub> tạo chữ ký ( văn bản sẽ thụt 30% xuống dưới và chữ sẽ nhỏ lại).
  10. <sup> tạo văn bản bình phương ( văn bản sẽ thụt lên trên ).

Mình đã cho các bạn ví dụ thực tế để các bạn có cái nhìn trực quan hơn chứ nói không thì khó hiểu lắm, tuy nhìn cách trình bày có hơi xấu một chút nhưng chất lượng sẽ cao hơn.

Cách sử dụng thẻ định dạng văn bản trong html

Mình đã cho các bạn xem trực tiếp code html mà thẻ định dạng văn bản cho hiển thị, bây giờ mình sẽ show code cho các bạn nhìn rõ và sử dụng code một cách thành thạo.

<b>tạo chữ in đậm</b>
<i>in nghiêng</i>
<em>nhấn mạnh câu và in nghiêng.</em>
<mark>văn bản bị tô màu vàng</mark>
<small>nhỏ</small>
<del>đường gạch ngang</del>
<ins>đường gạch chân</ins>
<sub>chữ ký</sub>
<sup>văn bản bình phương</sup>

Lời kết : Ở bài này có rất nhiều thứ phải học nên các bạn cố gắng ghi nhớ các cặp thẻ trên để trong lúc code html nhanh hơn, đôi khi quên tìm lại code html thì tốn thời gian lắm.

-

Trả lời