Một số thuộc tính trong HTML Attributes

Thuộc tính HTML là gì

Thuộc tính html để khai báo thông tin cho các thẻ html, các thuộc tính html thường nằm trong thẻ và có name = ” giá trị ” , Hầu như các thẻ trong html đều có thuộc tính và những thuộc tính đó mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.

Thuộc tính href

thuộc tính href là nơi chứa thông tin của một đường dẫn url, những lập trình viên thường gọi là link hoặc là liên kết siêu văn bản, thuộc tính href sẽ nằm trong thẻ <a></a> ( thẻ xác định liên kết siêu văn bản).

<a href="http://khoahocmarketing.net">đây là link website khoahocmarketing</a>

Thuộc tính src

Thuộc tính src được nằm trong thẻ <img> (thẻ chứa thông tin hình ảnh) nhằm xác định đường dẫn của một hình ảnh nào đó hoặc là xác định vị trí tệp tin hình ảnh.

Lưu ý : thẻ img không có thẻ đóng

<img src="duong-dan-hinh-anh.jpg">

Thuộc tính width và height

Thuộc tính width xác định chiều rộng của hình ảnh, thuộc tính height xác tính chiều cao của hình ảnh. Ví dụ : một hình ảnh có kích thước width là 400 và height là 400 nhưng bạn cũng có thể chỉnh sửa lại kích thước nó tùy ý.

<img src="duong-dan-hinh-anh.jpg" width="300" height="200" >

Thuộc tính Alt hình ảnh

Thật ra thì google nó không có đọc được hình ảnh nên mình phải có thêm một thuộc tính nữa là alt để khai báo tên hình ảnh cho google nó hiểu, phần này liên quan đến SEO rồi đấy.

<img src="duong-dan-hinh-anh.jpg" width="300" height="200" alt ="tên bức ảnh" >

Thuộc tính lang

Thuộc tính này nói về ngôn ngữ hiển thị trong HTML, trên thế giới có rất nhiều ngôn ngữ khác nhau nên mình cũng phải khai báo ngôn ngữ trong HTML của mình cho trình duyệt biết. Nó sẽ nằm trong thẻ html và mã ngôn ngữ cho quốc gia mình là vi.

<html lang="vi">

Lời kết : Các bạn đã tìm hiểu sơ lượt về một số thuộc tính quan trọng trong mã nguồn HTML và mình có lời khuyên các bạn là nên lưu ý thuộc tính alt trong thẻ img vì nó rất quan trọng cho seo website.

-

Trả lời