Bài 2 Hướng dẫn sử dụng Google Webmaster Tools

Google Webmaster Tools là một công cụ miễn phí quản lí trang web kiểm soát được các truy vấn tìm kiếm, các liên kết tới trang web của bạn, liên kết nội bộ, trạng thái chỉ mục, vấn đề bảo mật… Với Google Webmaster Tools tùy chỉnh website của mình thân thiện với công cụ tìm kiếm.Cách tạo sitemap và submit lên Google Webmaster Tools

XML Sitemap được hiểu như là một “bản đồ” thu nhỏ của website và nó sẽ liệt kê tất cả các liên kết có bên trong website của bạn trong đó. Mục đích là sau khi bạn lấy sitemap này gửi lên Google Webmaster Tools, các bot tìm kiếm của Google sẽ lần theo các địa chỉ trong sitemap này và đưa nó vào hệ thống dữ liệu của Google.

bước 1: đầu tiên bạn vào google search từ khóa: sitemap và click vào đường dẫn https://www.xml-sitemaps.com/ sau đó bạn đưa dường dẫn website vào và click vào start.

cách tạo sitemap
cách tạo sitemap

bước 2 : download sitemap.xml

dowload sitemap
dowload sitemap

bước 3: upload sitemap.xml lên host, trên host bạn phải upload vào thư mục public_html mới chính xác nhé.

upload sitemap lên host
upload sitemap lên host

bước 5: xác minh xác minh sitemap trong google webmaster tools

trong google webmaster tools bạn chọn thu thập dữ liệu -> sơ đồ trang web vào làm giống như hình rồi click gửi.

xác minh sitemap trong google webmaster tools
xác minh sitemap trong google webmaster tools

cách tạo file robots.txt xác minh google webmaster tools

file robots.txt là cấm tất cả các loại bot truy cập vào một số tài nguyên có trên website của bạn (cấm truy cập vào thư mục hoặc tập tin bảo mật của bạn.)

Cách tạo và sử dụng file Robots.txt:

  • User-agent: * : Cho tất các các loại bot truy cập vào website
  • Disallow: / : Chặn không cho bot truy cập vào toàn bộ website
  • Disallow: /images/ : Chặn không cho bot truy cập vào file ảnh
  • Disallow: /administrator/ : chặn không cho bot truy cập vào trang quản trị.

share code file robots.txt trong wordpress

User-agent: *
Disallow: /wp-admin/
Allow: /wp-admin/admin-ajax.php

lưu ý: nếu bạn sử dụng theme wordpress thì bạn hãy copy đoạn code này vào file txt và lưu lại với tên là robots.txt, ngược lại, nếu là code tay bạn hãy chọn thư mục admin để không cho bot google webmaster vào.

User-agent: *
Disallow: /đưa thư mục muốn chặn bot google vào đây/

upload file robots.txt lên host cũng giống như upload file html xác minh google và file xml sitemap.

xác minh file robots.txt trong google webmaster

xác minh file robots trong google webmaster tools
xác minh file robots trong google webmaster tools

lưu ý: sau khi bạn upload file robots lên host xong bạn hãy click vào kiểm tra trước nhé, sau đó : bạn click gửi vào hoàn thành.

-

Trả lời