danh sách web 2.0 mà bạn nên biết

danh sách web 2.0 rất quan trọng cho seo off page. Vì sao vậy, mọi website đều cần có một số website vệ tinh trỏ link về website chính của mình. vậy website vệ tinh được tạo ra từ web 2.0 những web 2.0 có PR càng cao thì sức mạnh càng lớn, google sẽ tin tưởng website chính của bạn hơn. Ngoài ra, bạn SEO từ khóa cũng nhanh lên TOP google.


Web PR 9
http://wordpress.com/
Web PR 8
http://www.weebly.com/
http://www.typepad.com/
http://www.blogger.com/
http://www.livejournal.com/
http://www.tumblr.com/
http://www.squidoo.com/
http://www.tripod.lycos.com/
Web PR 7
http://www.wikispaces.com/
http://www.webs.com/
http://bravenet.com/
http://my.opera.com/
http://multiply.com/
http://www.xanga.com/
http://www.yola.com/
http://www.blogsome.com/
http://www.jimdo.com/
Web PR 6
http://www.bigadda.com/
http://www.wetpaint.com/
http://www.blogspirit.com/
http://www.opendiary.com/
http://www.blogdrive.com/
http://www.tblog.com/
http://gather.com/
http://weblogs.us/
http:///blog.com
http://www.blog.co.uk/
http://hubpages.com/
http://diaryland.com/
http://www.zimbio.com/
http://quizilla.teennick.com/
http://sosblog.com/
Web PR 5
http://20six.co.uk/
http://blog.ca/
http://hubpages.com/
http://blurty.com/
http://upsaid.com/
http://tabulas.com/
http://tblog.com/
http://terapad.com/
http://shoutpost.com/
http://thoughts.com/
http://blogskinny.com/
http://free-conversant.com/
http://freeflux.net/
Web PR 4
http://blogeasy.com/
http://blogstream.com/
http://blogstudio.com/
http://blogtext.org/
http://insanejournal.com/
http://journalfen.net/
http://journalhub.com/
http://bloxster.net/
http://bloghi.com/
http://mynewblog.com/
http://netcipia.com/
http://wikyblog.com/
http://blogigo.com/

 

-

Trả lời