cấu trúc của một trang web

Website là gì

Website là tổng hợp những trang web hay là tổng hợp trang mạng nằm trên cùng một domain có trên World Wide Web của Internet nhằm truyền tải thông tin cho người dùng bằng cách sử dụng mã nguồn như HTML,CSS…

Các thành phần tạo nên website

các thành phần tạo nên website chính gồm có : code, hosting, database, domain, ngoài ra còn có một số thành phần khác như hình ảnh, video, nhạc.

  1. Code: Mã nguồn HTML, JAVA, CSS
  2. Hosting: Bộ nhớ lưu trữ website.
  3. Database: Dữ liệu nội dung website.
  4. Domain: Tên miền website.

Cấu trúc của một trang web

cấu trúc tạo ra một trang web cơ bản luôn có một trình tự nhất định, bất kỳ website nào cũng phải có cấu trúc như vậy và nó sẽ không bao giờ thay đổi.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Tiêu đề trang hoặc website</title>
</head>
<body>
<h1>tiêu đề bài viết</h1>
<p>Nội dung bài viết</p>
</body>
</html>

Một số cặp thẻ HTML cơ bản

<!DOCTYPE html> không phải là thẻ của một website mà nó chỉ là một khai báo cho trình duyệt biết rằng các bạn đang sử dụng ngôn ngữ HTML, trong một website thường có thẻ mở ( <>) và thẻ đóng ( </>) các bạn nên tìm hiểu một số thẻ cơ bản.

cặp thẻ <html> </html> nhằm để khai báo cho trình duyệt biết rằng nội dung bên trong cặp thẻ này là mã nguồn html.

cặp thẻ <head></head> thường khai báo thông tin của một website, một số lập trình viên thường gọi là phần đầu của một website.

cặp thẻ <body></body> là phần thân của website, nơi chứa nội dung quan trọng nhất của một website.

cặp thẻ  <h1></h1> thường được dùng làm tiêu đề bài viết để miêu tả nội dung ngắn gọn nhất.

cặp thẻ <p></p> là nơi chứa một đoạn văn.

Lời kết : Bạn đã hiểu như thế nào là cấu trúc của một trang web rồi đúng không nào và bây giờ là các bạn cần học thuộc những cặp thẻ trên cũng như công dụng của nó.

-

Trả lời